Usługi informatyczne, IT?

To moja pasja (od 1986) i zawód (od 2000)

Obsługa projektów i problemów IT na każdym etapie

Analiza, Diagnostyka

Koszty, korzyści, ryzyka, przyczyny

Koncepcja, Projekt

Wybór rozwiązania

Realizacja

Wdrożenie lub nadzór nad zespołem wdrożeniowym

Portfolio usług